Mark & anläggning är en liten del av företaget

Även om vår verksamhet mest består av byggprojekt, så har vi stor kunskap & erfarenhet inom markarbeten

Detta är en fördel vid tex. Nybyggnationer då vi kan ta på oss schakt & grundarbeten, vatten/avlopp m.m.

Och när ert bygge är färdigt kan vi göra fint runt omkring med marksten & gräs.

Med andra ord kan vi vara med från början till slut.

Då kommunikationen mellan mark och byggentreprenör är viktig, så tycker vi att detta är en bra lösning.

mark2
mark1